INTEGRITET - Välkommen till Jerker Antoni Konsult

Till innehåll

INTEGRITET

Personuppgifter
De personuppgifter som Jerker Antoni Konsult AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress och telefonnummer.
Jerker Antoni Konsult AB med organisationsnummer 556715-1286 och adress C/O Ljud, ljus och trummor i Stockholm AB, Roslagsgatan 19, 113 55 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Genom att godkänna policyn på hemsidan jerkerantoni.se i samband med köp eller offertförfrågan osv så samtycker du till Jerker Antoni Konsult AB:s behandling av dina personuppgifter i enligt nedan.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för nyhetsbrev och statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Ditt personnummer kan komma att behandlas via betalnings- och kreditföretag som behöver detta för att kunna göra en korrekt kreditupplysning när du handlar på kredit.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Jerker Antoni Konsult AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på jerkerantoni.se i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EES.
Om hela eller delar av Jerker Konsult ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare samt lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Jerker Antoni Konsult AB använder sig av tredjepartsjänster från bl.a. Google, Facebook, DHL, Lessmore och Speedledger i syfte att ge våra kunder den bästa upplevelsen samt att göra rörelsen så kostnadseffektiv som möjligt vad gäller frakter, bokföring osv. Observera även att allt vad gäller företaget från marknadsföring, order, fakturering, bokföring hemsida, Facebooksida osv. utförs av en enda person - Jerker Antoni, så det är inte så svårt att hålla dina personuppgifter skyddade.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Jerker Antoni Konsult AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig vilket du kan göra när som helst. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på hemsidan jerkerantoni.se. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Jerker Antoni Konsult AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Jerker Antoni Konsult AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: jerker.antoni@gmail.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar
Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart hemsidan jerkerantoni.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Jerker Antoni Konsult AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Jerker Antoni Konsult AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar, eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på jerkerantoni.se.

Tillbaka till innehåll