Nord Sample Library - Jerker Antoni Konsult

Go to content

Nord Sample Library

NORD
NORD SAMPLE EDITOR
Här kan du se hur du använder Nords egen samplingsedior och sedan kör dina egna samplingar i ditt Nord instrument.
Har du någon av de senare modellerna kan du glädja dig åt att
NORD HAR SLÄPPT ETT HELT NYTT SAMPLINGSBIBLIOTEK!


Back to content